کدام یک از شاعران شما رابیشتر تحت تاثیر قرار می دهند؟

مولانا جلال الدین محمد بلخی
5نفر=28%
----------------------------------------------
سعدی
5نفر=28%
----------------------------------------------
حافظ
6نفر=33%
----------------------------------------------
باباطاهر
1نفر=6%
----------------------------------------------
عطار نیشابوری
1نفر=6%
----------------------------------------------